Základní informace  |  Vědecká rada  |  Členové institutu  |  Systemický přístup  |  Výcvikové programy

 
 

Vstup pro systemiky  |  Aktuální veřejné výcviky   Aktuální kurzy  |  Reference  |  Partneři  |  Kontakt

 
         
                         
   

Základní informace

           

Kontakt »

 
                           
   

Poslání Institutu systemického koučování 

     

ISK   
                 
      Institut systemického koučování (dále jen "ISK") je vědecké a výcvikové pracoviště,       Poběžovická 1481/21  
      které rozvíjí uplatňování systemického přístupu především v oblasti řízení a rozvoje       148 00 Praha 4  
      firemních systémů a v oblasti podpory managementu.          
      Je zakládajícím řádným členem České systemické společnosti.    

Martin Chochola  
                        vědecký tajemník institutu  
      Posláním institutu je rozvíjet a šířit systemický přístup jako ucelenou vědeckou          
      disciplínu, která vychází zejména z filozofie radikálního konstruktivismu, obecné teorie       E: info@isystemic.eu  
      systémů a teorie pomáhání (a odpovídajících modelů a metodik), a to především       T: +420 604 179 980  
      v oblasti manageringu rozvojových programů, poradenství a psychoterapie pro          
      firemní systémy, v oblasti lidských zdrojů a sebeorganizace.    

Hanka Štěpánová  
                kancelář,  
      Tento přístup je uplatňován pod názvem „systemické koučování“.         objednávky, organizace  
                           
      Systemický přístup umožňuje chápat lidi jako autonomní a neinstruovatelné bytosti,       Budějovická 1155  
      bytosti, které ve vzájemných vztazích zůstávají pro sebe navzájem neprůhledné.       252 42 Jesenice (Praha západ)  
      Proto jim nelze ani úplně porozumět, ani je libovolně měnit či instruovat. Poznání       T: +420 604 921 019  
      a komunikace jsou považovány za navzájem provázané procesy. Poznatek je chápán       E: info@extima.cz  
      jako závislý na pozorovateli, čímž odpadá objektivita coby kritérium „dobrého“ vědění.          
      Místo stále lepšího „pochopení“ jedinců a systémů vystupuje do popředí poznávající    

Institut na Google+   
      člověk (pozorovatel) se svým osobním pozadím (předchozími zkušenostmi, systémy    

Institut na Facebooku  
      víry, tabu a „slepými skvrnami“).    

Institut na LinkedIn  
                 
      Tento přístup tak umožňuje nacházet jiné, účinnější cesty v pomáhání, rozvoji,          
      ovlivňování a řízení lidí.     Aktuální výcviky »  
           

 

 
             
             
   

Hlavní cíle institutu

       
               
     

»

Sdružovat jedince a instituce, kteří uplatňují systemický přístup ve své profesi      
        a zabezpečovat jejich výcvik, vzdělávání a výměnu odborných zkušeností.      
               
      » Rozvíjet teorii a metodiku systemické práce v širokém spektru činností      
        organizací, například v manageringu, koučování, sebeorganizaci, personálním      
        rozvoji, vzdělávání, marketingu, obchodě, time managementu, organizačním      
        a strukturálním poradenství a dalších, za účelem šíření tohoto přístupu      
        do povědomí veřejnosti.          
                        Partneři »  
      » Šířit systemickou teorii a praxi také prostřednictvím prezentací, projektů,          
        konferencí, přednášek a dalších činností zvyšujících odbornou a společenskou      Extima CZ  
        prestiž tohoto přístupu.          
             

Soukromá  
      » Ve spolupráci s národními a mezinárodními vědeckými společnostmi       psychoterapeutická  
        (spolu)vytvářet kvalifikační a akreditační systémy vzdělávání v systemickém       poradna  
                   
              Institut  
        přístupu a tímto národní a mezinárodní rozvoj systemického přístupu ovlivňovat.       systemických studií  
                   
      Systemickou práci chápe ISK jako komplexní způsob řízení a rozvoje manažerů,          
      pracovníků a firem, který staví na jejich vlastních potenciálních schopnostech trvale          
      se profesionálně a lidsky rozvíjet, překonávat své hranice a užitečně zužitkovávat          
      problémy a tak posilovat jejich kompetentnost, schopnost stanovovat si své          
      operativní i strategické seberozvojové cíle (self managering) a hledat své vlastní          
      individuální cesty, jak jich co nejúčinněji dosáhnout.          
           

Konference »

 
                 
            Nové myšlení v podnikání  
           

 

a managementu  
                 
            O sexualitě  
              a lidských vztazích  
                 
           

 
   

nahoru      
             
         
 

-|- design = bioport.cz -|-

 
   
 

 Licence Creative Commons
Systemický přístup v koučování, podnikání a managementu, jehož autorem je Petr Parma, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko