Základní informace  |  Vědecká rada  |  Členové institutu  |  Systemický přístup  |  Výcvikové programy

 
 

Vstup pro systemiky  |  Aktuální veřejné výcviky   Aktuální kurzy  |  Reference  |  Partneři  |  Kontakt

 
         
                         
   

Základní informace | Partneři a konference

   

Kontakt »

 
                           
   

Partneři Institutu systemického koučování 

     

ISK  
                 
   

Extima CZ       Poběžovická 1481/21  
              148 00 Praha 4  
      Pomůžeme vám zjistit vaše potřeby a cíle...          
      Když nevíš, kam pluješ, není ti žádný vítr dobrý! Není lehké se vyznat ve svých    

Martin Chochola  
      potřebách. Podnikatelských, manažerských, rozvojových, osobních. Pomůžeme       vědecký tajemník institutu  
      vám se zorientovat sami v sobě, ve své firmě, v makroprostoru. Zjistit, co je "chytrý"          
      cíl, rozlišit, co je reálné a co jen lákavé. Bez toho je každá cesta nejistá...       E: info@isystemic.eu  
              T: +420 604 179 980  
      Doprovodíme vás na cestě k vašim cílům...          
      Máme dostatek zkušeností, nástrojů a postupů, úspěchů i omylů, všechno,    

Hanka Štěpánová  
      co potřebuje dobrý průvodce. Umíme rozvíjet vaše vlastní kompetence (koučování,       kancelář,  
      systémová podpora, postgraduální výcviky), efektivně vzdělávat (kurzy, mentoring,       objednávky, organizace  
      poradenství), stejně jako za vás "zaskočit" (outsourcing podnikatelských,          
      manažerských či HR služeb). Více »       Budějovická 1155  
              252 42 Jesenice (Praha západ)  
              T: +420 220 990 301  
   

Škola Svobodné mysli       E: info@extima.eu   
                 
      Zkušenosti, techniky, principy, návody, příklady a provokace z oblasti osobní    

Institut na Google+  
      spokojenosti a profesní efektivity, posbírané z dvacetileté praxe lidí, co pracují s lidmi    

Institut na LinkedIn  
      (tzv. pomáhající profese). Tyto podněty jsou poskládanédo logických celků    

Institut na Facebooku  
      a zpracované do lekcí. Každá Lekce se skládá z videolekce a z cvičení k příslušné          
      lekci. Vše je dobrovolné, vše pouze doporučujeme a vy se můžete zapojit           
      v mnoha úrovních své aktivity. Více »     Aktuální výcviky »  
           

 

 
   

Soukromá psychoterapeutická poradna      
             
      Systemická poradna je součástí Extimy CZ. Jejím úkolem je doplňovat poradenské      
      služby skupiny speciálními službami zaměřenými na problémy soukromého charakteru.      
      Soukromé osobní a vztahové potíže ovlivňují kvalitu života lidí i jejich pohodu      
      a výkonnost v zaměstnání. Často se člověk nemůže profesionálně dále rozvíjet, aniž      
      by si dal do pořádku své soukromí. Poradna je určena nejen zákazníkům Extimy,      
      ale i všem zájemcům z řad veřejnosti, kterým vyhovuje komplexní přístup a kteří      
      potřebují nadstandardní, diskrétní, privátní podmínky. Více »      
             
   

International Coach Federation              
                 
      ICF byla založena počátkem 90tých let předními světovými kouči z oblasti podnikání     Partneři »  
      a managementu, životního a vztahového koučingu a koučování ve sportu.          
      Dnes je ICF největší organizací profesionálního koučování na světě, s kompletním     Extima CZ  
      systémem akreditací koučů a programů profesionální přípravy koučů. Členové ISK          
      jsou individuálními členy této prestižní organizace od roku 2005. Více »    

Soukromá  
              psychoterapeutická  
   

Mezinárodní vědecké konference

      poradna  
                 
      Odborné konference jsou určeny profesionálům z oblasti mezilidských vztahů,     Svobodná mysl  
      manažerského poradenství, systemického přístupu, řízení a rozvoje lidí apod. Kromě          
      toho, že představují jakési  mezníky roční či dvouleté práce, jsou také příležitostí       Institut  
      setkat se  tváří v tvář, vytvářet či udržovat vztahy, získávat a tříbit si informace,       systemických studií  
      i iniciovat vznik nových tvůrčích týmů.          
            International  
   

Nové myšlení v podnikání a managementu       Coach Federation  
                 
      Prostor pro setkávání podnikatelů, majitelů a ředitelů firem s poradci a kouči v oblasti          
      změnových projektů a transformací. Hlavním cílem konference je spojit síly současné    

Konference »

 
      vědy a podnikatelské praxe. V minulém ročníku konference odpověděla na otázky: „Co          
      nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách (sociálních systémech) a jak to řeší     Nové myšlení v podnikání  
      systemické přístupy?“, „Jaké jsou nejčastější požadavky podnikatelů a CEO     

 

a managementu  
      na koučování a jak je systemičtí koučové zvládají?“ a „Proč se transformace systémů          
      řízení či celých organizací někdy a někde daří a jindy ne a jaké jsou zkušenosti     O sexualitě  
      systemických profesionálů?“ Pátý ročník konference  proběhne v květnu 2012. Více »       a lidských vztazích  
                 
   

O sexualitě a lidských vztazích          
                             
      Prostor pro setkávání odborníků z oblasti lidské sexuality a mezilidských vztahů,          
      pod záštitou starosty města Uherského Hradiště. Konference se účastní odborníci          
      z oblastí medicíny, psychoterapie, klinické psychologie, sexuologie, poradenství          
      pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pedagogiky a dalších. Pro každý ročník je          
      vyhlašováno hlavní téma (pro rok 2009 to bylo „Sex v 21. století aneb o čem se našim          
      prababičkám ani nesnilo“), stálým tématem konference je „Humor v sexualitě a lidských          
      vztazích“. V pořadí šestnáctá konference  proběhne v květnu 2015. Více »          
                 
   

Vědecká pracoviště

         
                 
   

Institut systemických studií          
                 
      Institut systemických studií je mezinárodní vědecké a výcvikové pracoviště, které se věnuje výzkumu a rozvoji systemické teorie a praxe ve všech oblastech lidského života. Podporuje uplatňování systemické teorie a praxe především v psychoterapii a poradenství, sociální práci, vzdělávání a výchově, managementu a podobně. Je postgraduálním výcvikovým pracovištěm pro připravovanou Vysokou školu systemických studií. Úzce spolupracuje s Institutem systemického koučování, Českou systemickou společností, Německou systemickou společností a dalšími našimi a zahraničními organizacemi. Více »          
                 
                 
           

 
   

nahoru      
             
             
         
 

-|- design = bioport.cz -|-

 
   
 

 Licence Creative Commons
Systemický přístup v koučování, podnikání a managementu, jehož autorem je Petr Parma, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko