Základní informace  |  Vědecká rada  |  Členové institutu  |  Systemický přístup  |  Výcvikové programy

 
 

Vstup pro systemiky  |  Aktuální veřejné výcviky   Aktuální kurzy  |  Reference  |  Partneři  |  Kontakt

 
         
                         
   

Základní informace | Systemický přístup

           

Kontakt »

 
                           
   

Teorie Systemického přístupu 

     

ISK  
                 
      Systemicky zaměření profesionálové (manažeři, koučové, obchodníci, poradci apod.)       Poběžovická 1481/21  
      vycházejí z autonomie osob, se kterými pracují a umí je vnímat jako „experty       148 00 Praha 4  
      na sebe sama“. Přitom individuální prožívání jedinců chápou jako subjektivní          
      zpracování zkušeností, plynoucích z jejich životní historie; z afektivních    

Martin Chochola  
      a kognitivních zkušeností vztahů. Systemická praxe se zaměřuje na to, jak členové       vědecký tajemník institutu  
      sociálních systémů - pomocí jednání a jazyka – skutečnosti vytvářejí a jak tyto          
      skutečnosti - pomocí specifických vzorců a interakčních procesů - udržují.       E: info@isystemic.eu  
              T: +420 604 179 980  
      Intra- a interindividuální problémy jsou rekonstruovány na úrovni vzorců          
      komunikace a vztahových struktur sociálních systémů (problémový systém,    

Hanka Štěpánová  
      kontextualizace). Intervence, které na tyto vzorce příznivě působí, vyvolávají       kancelář,  
      změny a přispívají k řešení problémů. Může jít o podněcování a aktualizaci       objednávky, organizace  
      existujících kognitivních a interakčních struktur, o překonání problematických          
      vzorců nebo o podporu vývoje.       Budějovická 1155  
              252 42 Jesenice (Praha západ)  
      V oblasti managementu se systemická praxe v kontextu potřeb organizací napojuje       T: +420 604 921 019  
      na zdroje pracovníků i systémů, aby doprovázela stavy, v nichž je eticky oprávněné,       E: info@extima.cz   
      za pracovníky dočasně převzít odpovědnost. V oblasti poradenství se systemická          
      praxe opět v kontextu potřeb organizací orientuje na žádosti pracovníků (zákazníků,    

Institut na Google+  
      kteří v zásadě vědí, co chtějí); zříká se normativních cílů a patologizování.    

Institut na LinkedIn  
           

Institut na Facebooku  
      Systemická praxe není - v souladu se svými teoretickými východisky - zacílena          
      na diagnostické vypátrání problémů, na jejich klasifikaci, ani na jejich kauzální          
      změny. Spíše se pokouší v dialogu s pracovníky rozvíjet popisy, které rozšiřují     Aktuální výcviky »  
      možnosti všech zúčastněných v oblasti vnímání, myšlení a jednání. Hledá tedy    

 

 
      podmínky, s jejichž pomocí pracovníci a organizace mohou aktivovat své zdroje,      
      aby mohli v rámci sebeorganizace dospět ke svým cílům.      
             
   

 

       
   

Praxe Systemického přístupu      
             
      Metodické postupy      
             
      Ústředním pracovním prostředkem systemické praxe je otevřený dialog. Vůči      
      pracovníkům se snažíme o postoj respektu, nepředpojatosti, zájmu a ocenění      
      dosavadních pracovních a životních strategií. Těmto východiskům spolupráce je      
      podřízena momentální volba pracovních prostředků a strategií jednání. K systemické        
      metodice lze započítat celé spektrum instrumentária, vzniklého v uplynulých     Partneři »  
      čtyřiceti letech. K ní např. patří cirkulární a konstruktivní otázky, sebereflexivní          
      dialog, uplatnění týmu pozorovatelů a týmové reflexe, užití „předpisů“, závěrečné     Extima CZ  
      intervence, rituálů, externalizace, metafory, jako „nově napsané“ životní historie.          
      Systemická praxe může nadto zcela využít inventáře manažerských, obchodních    

Soukromá  
      a poradenských způsobů jednání, které byly vypracovány jinými přístupy.       psychoterapeutická  
              poradna  
      Oblasti užití          
            Institut  
      Systemické jednání nachází své použití v práci s jedinci, páry, skupinami       systemických studií  
      a institucemi ve všech oblastech práce s lidmi, jako je management, obchod          
      a marketing, poradenství, supervize, doškolování a postgraduální vzdělávání, rozvoj          
      organizace a poradenství organizacím.          
                 
      Vzdělávání          
                 
      Vzdělání v systemickém přístupu zahrnuje nabytí teoretických a praktických poznatků,          
      reflexi pozadí vlastní životní historie a kontextu profese. Systemické vzdělání    

Konference »

 
      vnímá sebe sama jako interdisciplinární; snaží se o rozvíjení integrující          
      perspektivy, navazující na práci různých profesních skupin v tom kterém     Nové myšlení v podnikání  
      jejich pracovním poli. Více zde »    

 

a managementu  
                 
            O sexualitě  
              a lidských vztazích  
                 
               
           

 
   

nahoru      
                         
         
 

-|- design = bioport.cz -|-

 
   
 

 Licence Creative Commons
Systemický přístup v koučování, podnikání a managementu, jehož autorem je Petr Parma, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko