Základní informace  |  Vědecká rada  |  Členové institutu  |  Systemický přístup  |  Výcvikové programy

 
 

Vstup pro systemiky  |  Aktuální veřejné výcviky   Aktuální kurzy  |  Reference  |  Partneři  |  Kontakt

 
         
     

 

         
   

Obecné informace | Charakteristika programů | Seznam absolventů | Vzor certifikátu | Aktuálně       Kontakt »  
      Obecné informace | Systemické supervizní semináře | Vzdělávací kurzy pro systemiky            
   

 

 

     

ISK  
   

Charakteristika jednotlivých Systemických výcvikových programů           
              Poběžovická 1481/21  
      » Systemický management       148 00 Praha 4  
      » Systemické koučování          
      » Systemický obchod a marketing    

Martin Chochola  
      » Systemické sebeřízení a komunikace       vědecký tajemník institutu  
                 
      » Programy realizované Institutem systemických studií       E: info@isystemic.eu    
      » Firemní koučování       T: +420 604 179 980  
      » Managering          
           

Hanka Štěpánová  
      Aktuálně otevřené veřejné výcvikové programy naleznete zde »       kancelář,  
            objednávky, organizace  
   

Systemický management

         
              Budějovická 1155  
      Kvalifikujte se k manažerské práci a k řízení organizací na úrovni postgraduálního       252 42 Jesenice (Praha západ)  
      vzdělání. Získejte dovednost vést ostatní k partnerství, týmovému myšlení,       T: +420 604 921 019  
      samostatnosti a iniciativnosti, k potřebě být kompetentní a unést i značnou       E: info@extima.cz   
      zodpovědnost. Naučte se být k podřízeným otevření, přímí a velmi nároční,          
      zároveň v partnerském a „příjemném“ vztahu. Osvojte si umění hodně „tlačit“    

Institut na Google+  
      na výkon, aniž by se lidé přestali cítit komfortně a bezpečně.    

Institut na LinkedIn  
           

Institut na Facebooku  
      Ucelený systém řízení lidí a společností. Vhodný pro manažery, vedoucí, majitele          
      firem, personalisty a pracovníky, kteří organizují práci a řídí další lidi. 1 – 3 letý          
      výcvikový program, skupina do 6 lidí.     Aktuální výcviky »  
           

 

 
      » Zvyšování kvalifikace k řízení lidí (na úrovni bakalářského vzdělání)      
      » Účinné dosahování výsledků (tlak na výkon, aniž by se lidé přestali cítit bezpečně)      
      » Rozvoj manažerských dovedností v práci s podřízenými (strategické manažerské      
      » rozhovory)      
      » Zvyšování kompetentnosti pracovníků (rozvoj schopností a dovedností, zavádění      
      » profesiogramů a kariérových plánů zaměstnanců)      
      » Optimalizace firemních procesů (zavádění dodavatelsko-odběratelských vztahů)      
      » Krizové řízení (přímé řízení, práce s nedostatkem zdrojů, překonání krize)      
             
             
             
             
   

Systemické koučování     Partneři »  
                 
      Kvalifikujte se jako koučové. Zvládněte systemické myšlení a jeho uplatnění ve firemní     Extima CZ  
      praxi univerzálně (manažerské, řídící, obchodní a marketingové jednání apod.),          
      staňte se specialistou na koučování, rozvoj a růst pracovníků, podporu a řešení    

Soukromá  
      problémů. Naučte se základní individuální a vztahové poradenství a první       psychoterapeutická  
      terapeutickou pomoc, krizovou intervenci, školení, lektorování apod.       poradna  
                 
      Ucelený systém pro vedení a rozvoj lidí. Vhodné pro manažery, kouče, poradce,     Institut  
      obchodníky a marketingové specialisty, trenéry a lektory, všechny, kdo nějak       systemických studií  
      pracují či chtějí pracovat s lidmi. 1 – 3 letý výcvikový program, skupina do 6 lidí.          
                 
      » Zvyšování univerzální kvalifikace v rámci celofiremní praxe (umět pomáhat a/nebo          
      » zasahovat všude tam, kde to společnost potřebuje, a prakticky v čemkoliv,          
      » co společnost potřebuje)          
      » Podpora a pomoc při plánování a zavádění jakýchkoliv změn (vytváření          
      » či vyjednávání žádoucích cílů a jejich naplňování prostřednictvím jednotlivců          
      » nebo skupin zaměstnanců společnosti)    

Konference »

 
      » Účinné (v praxi prokazatelně funguje), etické (k člověku respektuplné) a estetické          
      » („pěkné“) řešení problémů a výzev     Nové myšlení v podnikání  
      » Profesionální (odborný) a lidský (osobnostní) rozvoj pracovníků, aktivizace    

 

a managementu  
      » zdrojů a potenciálu          
      » Zajišťování či zvyšování kompetentnosti lidí (požadovaných znalostí, schopností,     O sexualitě  
      » dovedností a myšlení)       a lidských vztazích  
      » Využívání individuálního nebo skupinového systemického koučování          
      » (jak ve standardních, tak v krizových situacích)        
               
             
   

Firemní koučování        
               
      Kvalifikujte se k praktickému používání koučování ve firemní praxi. Propojte role        
      tradičního manažera a kouče: vneste do standardního řízení lidí a procesů prvky        
      koučování, zefektivněte manažerské a rozvojové rozhovory, systematicky pracujte        
      na růstu a rozvoji svých lidí v souladu s cíli a nároky společnosti.        
               
      Komplexní soubor nástrojů pro zvyšování efektivity, produktivity a kvality. Vhodné        
      pro základní a střední management i výkonné specialisty. 9 dvoudenních soustředění,        
      skupina do 10 lidí.        
               
      » Rozšíření rejstříku práce s lidmi o principy a prvky koučování (praktické použití        
      » koučování v každodenní praxi)        
      » Systémové sladění potřeb podřízeného se strategií společnosti (oddělení, týmu…)        
      » a se stanoveným zadáním (ovlivňování cílů od nadřízených, předávání        
      » cílů podřízeným)        
      » Rozvoj manažerských dovedností v práci s podřízenými (strategické manažerské        
      » a rozvojové rozhovory)        
      » Zvyšování efektivity dosahování cílů přes řízení lidí (změna komunikačního stylu        
      » a technologie vedení rozhovorů)        
      » Zajišťování jak produktivity a efektivity, tak spokojenosti a vnitřní motivace svých        
      » podřízených (zjišťování čehokoliv (potřeb, řešení, cest, cílů) v jakémkoliv jednání,        
      » hledání nových možností, řešení, synergie…)        
               
              
   

Systemický obchod a marketing        
               
      Kvalifikujte se k řízení obchodu, marketingu a prodeje na úrovni postgraduálního        
      vzdělání. Získejte dovednost efektivně navazovat partnerské vztahy, vytvářet        
      a udržovat dlouhodové a hluboké obchodní vztahy, aktivně rozpoznávat potřeby        
      obchodních partnerů a zákazníků a účinně ovlivňovat vznik jejich nových potřeb,        
      dobře komunikovat s jednotlivci a skupinkami, ale i velkými skupinami a veřejností,        
      účinně analyzovat a ovlivňovat potřeby trhu.        
               
      Ucelený systém řízení lidí a obchodu. Vhodný pro obchodní ředitele, obchodníky,        
      prodejce, marketingové specialisty a všechny typy specialistů podpory prodeje.        
               
      » Zvyšování kvalifikace k řízení obchodu (na úrovni bakalářského vzdělání)        
      » Účinné dosahování výsledků (tlak na výkon, aniž by se lidé přestali cítit bezpečně)        
      » Rozvoj manažerských dovedností v práci s obchodníky a prodejci (strategické        
      » manažerské rozhovory)        
      » Zvyšování kompetentnosti pracovníků (rozvoj schopností a dovedností, zavádění        
      » profesiogramů a kariérových plánů zaměstnanců)        
      » Optimalizace obchodních procesů a procesu zakázky (zavádění dodavatelsko-        
      » odběratelských vztahů)        
      » Krizové řízení (přímé řízení, práce s nedostatkem zdrojů, překonání krize)        
             
   

Systemické sebeřízení a komunikace        
               
      Profesionalizujte sami sebe, svoji práci, svoji osobnost. Získejte schopnost        
      srozumitelně a účinně spolupracovat a komunikovat s ostatními pracovníky, tvořit        
      skutečné týmy, organizovat si vlastní rozvoj a kariéru, zvládnout umění sebeřízení.        
      Dejte si do pořádku a zdokonalte vztah sám k sobě, nepracujte více a tvrději,        
      ale promyšleněji a „méně“. Buďte v pohodě a šířte pohodukolem sebe, buďte vnitřně        
      nezávislý a samostatný, buďte „osobnost“.        
               
      Ucelený rozvojový systém pro všechny pracovníky, kteří chtějí zvyšovat svoji        
      profesionalitu a akcelerovat svůj osobnostní růst.        
               
      » Zvýšování si sebevědomí (sebeúcty)        
      » Poznání sebe a schopnosti účinně rozvíjet a měnit sebe sama, získání tak trvalé        
      » konkurenční výhody.        
      » Užitečné plánování svého seberozvoje a aktivní vytváření svého dalšího života        
      » Porozumění mezilidským vztahům a problémům a schopnost je řešit; práce s lidmi        
      » okolo sebe natolik účinně, že ze sebe dostanou mnohem víc, než si vůbec umějí        
      » představit; efektivnější komunikace s druhými i sám se sebou        
      » Využívání problémů k dalšímu, rychlejšímu růstu, schopnost pozitivně myslet        
      » a jednat        
      » Zachování operativního myšlení a rozvíjení myšlení systémového a strategického;        
      » Výrazné zlepšení sebereflexe (přemýšlení o tom, co, proč a jak dělám, zda je to        
      » to nejužitečnější a co nebo jak by mohlo být užitečnější)        
      » Zásadní rozvoj sebeorganizace (efektivní využívání času, schopnost vybrat si ze        
      » života „to důležité“, maximální využívání vlastních možností, zvládání stresu)        
             
               
               
               
   

Programy realizované Institutem systemických studií        
               
      Pro absolventy tříletých programů Institutu systemického koučování jsou určeny dvouleté nadstavbové programy Institutu systemických studií:        
             
   

Systemický přístup v sociálních systémech (firma vs. rodina)        
               
     

» kvalifikační program pro práci se sociálními systémy

   

 

 
      » kvalifikuje k zacházení s firmami, organizacemi a rodinami        
      » první rok o systemickém přemýšlení vs tradiční chápání systémů        
      » další stupeň o změnách a transformacích sociálních systémů        
             
   

Systemická supervize v koučování, podnikání a managementu        
               
     

» kvalifikační program pro supervizory systemických profesionálů

       
      » kvalifikuje k provádění supervizí obecně        
      » první rok o supervizi sebekoučování a práce s jednotlivci        
      » další stupeň o supervizi práce se skupinami a systémy        
             
   

Systemická terapie a poradenství        
               
     

» kvalifikační program pro provádění systemické terapie

       
      » kvalifikuje k provádění psychoterapie v rámci koučingu i solo        
      » první rok o terapeutickém zvládnutí sebe a terapie s jednotlivci        
      » další stupeň o terapeutické práci se skupinami a systémy        
               
               
           

 
   

nahoru      
                         
         
 

-|- design = bioport.cz -|-

 
   
 

 Licence Creative Commons
Systemický přístup v koučování, podnikání a managementu, jehož autorem je Petr Parma, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko