Základní informace  |  Vědecká rada  |  Členové institutu  |  Systemický přístup  |  Výcvikové programy

 
 

Vstup pro systemiky  |  Aktuální veřejné výcviky   Aktuální kurzy  |  Reference  |  Partneři  |  Kontakt

 
         
     

 

         
   

Obecné informace | Charakteristika programů | Seznam absolventů | Vzor certifikátu | Aktuálně       Kontakt »  
      Obecné informace | Systemické supervizní semináře | Vzdělávací kurzy pro systemiky            
   

 

 

     

ISK  
   

Osvědčení o absolvování Systemických výcvikových programů           
              Poběžovická 1481/21  
      Mezinárodní certifikát       148 00 Praha 4  
                 
      Absolvent programu, který splní všechny výcvikové požadavky (včetně supervize jeho    

Martin Chochola  
      v přirozených podmínkách a závěrečné postgraduální práce), získá po posledním       vědecký tajemník institutu  
      absolvovaném ročníku mezinárodní certifikát Institutu systemického koučování,          
      který opravňuje:       E: info@isystemic.eu  
                T: +420 604 179 980  
      » Po 1. ročníku systemicky pracovat s jednotlivci (v managementu, rozvoji lidských          
        zdrojů, obchodě a marketingu, vzdělávání, výcvicích, sociální práci apod.)    

Hanka Štěpánová  
        a nazývat se „systemický profesionál ve výcviku.       kancelář,  
                objednávky, organizace  
      » Po 2. ročníku systemicky pracovat s jednotlivci a malými skupinami a nazývat se          
        „systemický profesionál ve výcviku.       Budějovická 1155  
                252 42 Jesenice (Praha západ)  
     

»

Po 3. ročníku systemicky pracovat s jednotlivci, malými skupinami a organizacemi       T: +420 604 921 019  
        a nazývat se „systemický profesionál“ a svoji práci „systemickou“, a to        E: info@extima.cz  
        i pro komerční účely.          
             

Institut na Google+  
           

Institut na LinkedIn  
      Podmínkou pro mezinárodní certifikaci je také nutnost absolvovat každý výcvikový    

Institut na Facebooku  
      a každý supervizní semestr s více jak 85% účastí - tj. min. 102 ze 120 hodin ve           
      výcvikovém semestru a min. 42 z 50 hodin v supervizním semestru v rámci ročníku.          
            Aktuální výcviky »  
      Dosaženou profesionální úroveň absolventa s mezinárodním certifikátem garantuje        
      mezinárodní vědecká rada Institutů.      
             
             
             
             
      Potvrzení o absolvování      
             
      Absolvent výcvikového programu, který nesplní všechny předepsané úkoly, zmůže      
      získat na vyžádání po absolvovaném ročníku Potvrzení o absolvování části programu.      
      Potvrzení, které vydává organizátor programu, Extima CZ, s.r.o., je prostým      
      potvrzením absolvovaných hodin, a je zde výslovně uvedeno, že absolvent nesplnil      
     

náležité výcvikové požadavky. 

         
            Partneři »  
      Potvrzení neopravňuje absolventa k názvu své práce a k názvu svého profesního          
      označení přidávat označení „systemická/é/ý“.     Extima CZ  
                 
           

Soukromá  
              psychoterapeutická  
      Vzor certifikátu z programu Systemické koučování:       poradna  
                 
          Institut  
            systemických studií  
               
               
               
               
               
               
               
         

Konference »

 
               
          Nové myšlení v podnikání  
        (vzor certifikátu od roku 2010)                      (vzor certifikátu do roku 2010)    

 

a managementu  
                 
            O sexualitě  
              a lidských vztazích  
               
           

 
   

nahoru      
                         
         
 

-|- design = bioport.cz -|-

 
   
 

 Licence Creative Commons
Systemický přístup v koučování, podnikání a managementu, jehož autorem je Petr Parma, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko