Základní informace  |  Vědecká rada  |  Členové institutu  |  Systemický přístup  |  Výcvikové programy

 
 

Vstup pro systemiky  |  Aktuální veřejné výcviky   Aktuální kurzy  |  Reference  |  Partneři  |  Kontakt

 
         
     

 

         
   

Obecné informace | Charakteristika programů | Seznam absolventů | Vzor certifikátu | Aktuálně       Kontakt »  
      Obecné informace | Systemické supervizní semináře | Vzdělávací kurzy pro systemiky          
             

ISK  
   

Systemické výcvikové programy (SVP) 

         
              Poběžovická 1481/21  
      Systemickým myšlením rozumíme způsob přemýšlení, který se vyznačuje vysokou       148 00 Praha 4  
      komplexitou. To znamená, že v každém okamžiku jsme schopni zvažovat všechny          
      možné varianty nějaké situace, nějakého řešení a neuzavíráme se do jedné či    

Martin Chochola  
      několika málo alternativ. Vnímáme život a svět v celé jeho komplexnosti, umíme       vědecký tajemník institutu  
      ho nezjednodušovat na jednu víru, teorii, pravdu, pohled… Jsme schopni          
      rozlišovat naše vidění od vidění jiných (i naše vidění teď od našich vidění před       E: info@isystemic.eu    
      i potom) a všem viděním dávat stejnou hodnotu, jako má momentální naše. Také to       T: +420 604 179 980  
      znamená, že umíme přemýšlet i tak, jak jsme přemýšleli dosud – nejsme ale          
      odkázáni jen na tento způsob přemýšlení, volíme ho, kdy je to užitečné.    

Hanka Štěpánová  
              kancelář,  
      Systemickým jednáním označujeme způsob zacházení se sebou samým a s ostatními,       objednávky, organizace  
      který je partnerský, respektuplný a podněcující a současně náročný, otevřený          
      a přímý. Umíme volit mezi vedením člověka k cílům, které považujeme       Budějovická 1155  
      za užitečné nebo nutné a mezi účinnou podporou člověka k tomu, aby si našel sám       252 42 Jesenice (Praha západ)  
      své cíle a uměl k nim dojít. Při rozvoji systemického jednání nevyměňujeme staré       T: +420 604 921 019  
      - špatné chování za nové – lepší. Původní chování si ponecháváme a podstatně ho       E: info@extima.cz   
      rozšiřujeme, abychom si v každé situaci mohli vybírat z mnoha alternativ, co a jak          
      udělat. Tak zvyšujeme účinnost svého jednání volbou užitečnější cesty.    

Institut na Google+  
           

Institut na Facebooku  
      Systemické výcvikové programy o délce 1 - 3 roky ve skupině do osmi účastníků jsou    

Institut na LinkedIn  
      určeny pro majitele firem, investory, management, vedoucí, personalisty a pracovníky,          
      kteří organizují práci a řídí další lidi. Také pro kouče, poradce, obchodníky          
      a marketingové specialisty, trenéry a lektory, všechny, kdo nějak pracují     Aktuální výcviky »  
      či chtějí pracovat s lidmi.    

 

 
             
      Výcvikové programy jsou vázány na konkrétní aplikační oblast, např.:      
             
      » Systemický management      
      » Systemické koučování      
      » Systemický obchod a marketing      
      » Systemické sebeřízení a komunikace      
             
      Všechny systemické výcviky mají společný filosoficko – teoretický základ a obecnou       
      metodiku a zvláštní speciální metodiku a praxi podle aplikační oblasti. Podrobnější      
      charakteristiku (zaměření, cíle, výstupy...) naleznete zde »      
               
      Program je tvořen třemi ročníky, které lze absolvovat samostatně. Absolvováním     Partneři »  
      úplného systemického výcvikového programu je profesionál oprávněn svoji práci          
      nazývat systemickou a využívat ji i komerčně.     Extima CZ  
                 
      Celý program, který je nutný k tomu, aby profesionál zvládl v plném rozsahu    

Soukromá  
      systemickou filosofii, teorii, metodologii a praxi, trvá tři roky a obsahuje nejméně       psychoterapeutická  
      510 hodin ve třech samostatných ročnících po nejméně 170 hodinách.       poradna  
                 
      Každý ročník obsahuje čtyřměsíční výcvikový semestr (3 třídenní výcviková     Institut  
      soustředění ve dvouměsíčních intervalech, mezi nimiž jsou dvě setkání - skupinové       systemických studií  
      praxe) a šestiměsíční supervizní semestr (3 dvoudenní skupinové supervize          
      ve dvouměsíčních intervalech).          
                 
      Po absolvování prvního ročníku účastníci zvládají základy systemické práce          
      s jednotlivci, po druhém ročníku práci s malou skupinou a po třetím ročníku kompletní          
      práci s jednotlivci a skupinami v rámci sociálních systémů (firma, rodina..). Po prvním          
      ročníku lze program ukončit nebo pokračovat dál do ročníku druhého a třetího.          
           

Konference »

 
      Výcvikový program probíhá v některém z prověřených a osvědčených rodinných          
      penzionů v okolí Prahy. Upřesňující informace o místě konání jednotlivých     Nové myšlení v podnikání  
      soustředění jsou účastníkům rozesílány vždy cca 14 dní před konkrétním soustředěním.    

 

a managementu  
                 
      Výcvikový program realizuje pro Institut systemického koučování (vědecké a výcvikové     O sexualitě  
      pracoviště), Extima CZ, s.r.o. Institut vydává úspěšným absolventům certifikát,       a lidských vztazích  
      garantovaný mezinárodní vědeckou radou institutu. Absolventi, kteří nesplní        
      předepsané požadavky, obdrží potvrzení Extimy o účasti v programu.        
               
      Výcvikový program dále splňuje požadavky akreditačních systémů The International        
      Coach Federation, The European Mentoring & Coaching Council a České asociace        
      koučů jako vzdělávání pro základní kvalifikační stupeň Akreditovaný kouč.        
               
      Každý ročník (a celý program) je možné ukončit dvěma způsoby:        
      » Absolvovat každý výcvikový a každý supervizní semestr s více jako 85%ní        
      » účastí, zpracovat a obhájit předepsané písemné práce, prokázat zvládnutí        
      » předepsaného rozsahu v reálné praxi pod supervizí a získat mezinárodní        
      » certifikát Institutu systemického koučování pro příslušný ročník nebo        
      » pro celý program.        
      » Absolvovat příslušný ročník nebo celý program v menším rozsahu, než v předchozím        
      » odstavci a získat potvrzení společnosti Extima o účasti v části výcvikového        
      » programu.        
               
      Potvrzení a certifikáty se vydávají automaticky po ukončení celého tříletého        
      programu, po ukončení ročníku jen na žádost plátce programu.        
               
      Ukázku mezinárodního certifikátu Institutu systemického koučování za absolvování        
      celého programu Systemické koučování najdete zde »        
               
      Systemické výcvikové programy garantuje mezinárodní vědecká rada Institutu »        
               
      Realizaci Systemických výcvikových programů personálně zajišťují        
      supervizoři Institutu »        
               
      K dispozici je jmenný seznam absolventů Systemických výcvikových programů        
      a seznam společností, pro které Institut výcviky realizoval.        
               
      Pro další informace kontaktujte tajemníka Institutu »        
               
               
               
   

Nesystemické výcvikové programy

       
               
      Jedná se o výcvikové programy, které jsou založeny spíše technicky - zaměřují se na metodiku práce. Vychází ze systemických principů, nicméně systemickou filosofii neobsahují. Jsou určeny pro střední a nižší management:        
               
      » Firemní koučování        
      » Výcvikový program Managering        
               
               
   

Nadstavbové moduly Institutu systemických studií

       
               
      Pro absolventy tříletých programů Institutu systemického koučování jsou určeny dvouleté nadstavbové programy Institutu systemických studií:        
               
      » Systemický přístup v sociálních systémech (firma vs. rodina)        
      » Systemická supervize v koučování, podnikání a managementu        
      » Systemická terapie a poradenství        
               
               
               
   

Podpora výcvikových programů

       
               
      Účastníkům i absolventům Výcvikových porogramů Institut dále poskytuje podporu ve formě Systemických supervizních setkávání a dalších Vzdělávacích kurzů.        
               
           

 
   

nahoru      
                         
         
 

-|- design = bioport.cz -|-

 
   
 

 Licence Creative Commons
Systemický přístup v koučování, podnikání a managementu, jehož autorem je Petr Parma, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko