Základní informace  |  Vědecká rada  |  Členové institutu  |  Systemický přístup  |  Výcvikové programy

 
     
         
                         
   

Systemický přístup, konstruktivismus a interdisciplinarita

    Kontakt »  
    ve vzdelávání, VŠ didaktice, poradenství, terapii, sociální práci, podnikání a managementu          
                     

ISS  
   

Institut systemických studií | Základní informace          
              Poběžovická 1481/21  
   

Poslání Institutu systemických studií

      148 00 Praha 4  
                 
      Institut systemických studií (dále jen "ISS") je mezinárodní vědecké a výcvikové       E: info@isystemic.eu  
      pracoviště, které se věnuje výzkumu a rozvoji systemické teorie a praxe ve všech          
      oblastech lidského života. Podporuje uplatňování systemické teorie a praxe především    

Petr Parma  
      v psychoterapii a poradenství, sociální práci, vzdělávání a výchově, managementu       ředitel institutu  
      a podobně. Je postgraduálním výcvikovým pracovištěm pro připravovanou Vysokou          
      školu systemických studií. Úzce spolupracuje s Institutem systemického koučování,       E: study@isystemic.eu  
      Českou systemickou společností, Německou systemickou společností a dalšími našimi          
      a zahraničními organizacemi.          
                 
      Posláním institutu je rozvíjet a šířit systemické myšlení. Systemické myšlení          
      představuje obecný vědecký model, a nikoli v sobě uzavřenou teorii. Zahrnuje          
      různorodé myšlenkové přístupy různých disciplín, jimž je společné neredukcionistické          
      zacházení s komplexitou: radikální konstruktivismus, obecná teorie systémů, teorie          
      autopoiézy, kybernetika 2. řádu, synergetika, teorie komunikace, sociální          
      konstrukcionismus, teorie soběvztažnosti, sebeorganizace a dynamických systémů,          
      teorie chaosu a podobně.          
            Partneři »  
      Systemický přístup umožňuje chápat lidi jako autonomní a neinstruovatelné bytosti,          
      které ve vzájemných vztazích zůstávají pro sebe navzájem neprůhledné. Proto jim    

Institut  
      nelze ani úplně porozumět, ani je libovolně měnit či instruovat. Poznání a komunikace       systemického koučování  
      jsou považovány za navzájem provázané procesy. Poznatek je chápán jako závislý          
      na pozorovateli, čímž odpadá objektivita coby kritérium „dobrého“ vědění. Místo stále     Česká  
      lepšího „pochopení“ jedinců a systémů vystupuje do popředí poznávající člověk       systemická společnost  
      (pozorovatel) se svým osobním pozadím (předchozími zkušenostmi, systémy víry, tabu          
      a „slepými skvrnami“). Tento přístup tak umožňuje nacházet jiné, účinnější cesty     Extima CZ  
      v pomáhání, rozvoji, ovlivňování a řízení lidí.          
           

Petr Parma  
   

Hlavní cíle institutu

         
                 
      » Sdružovat jednotlivce a instituce, kteří se věnují systemické myšlení v celé jeho          
        šíři a vytvářet prostor pro jejich kontakty, vzdělávání a výměnu odborných          
        zkušeností.          
                   
      » Rozpracovávat vědecký model systemického myšlení a jeho jednotlivých disciplín,          
        rozvíjet jeho aplikace do všech oblastí práce s lidmi a sociálními systémy          
        a seznamovat se systemickým myšlením odbornou i širší veřejnost a studenty          
        vysokých škol.          
              Konference »  
      » Šířit systemické myšlení také prostřednictvím prezentací, výcviků, přednášek          
        a dalších činností zvyšujících jeho odbornou a společenskou prestiž.     Nové myšlení v podnikání  
             

 

a managementu  
      » Spolupracovat s vědeckými společnostmi, instituty a organizacemi u nás i ve světě          
        na akreditačních pravidlech pro aplikace systemického myšlení ve všech oblastech     O sexualitě  
        lidského života.       a lidských vztazích  
                   
                   
      Od roku 2001 se společně s Institutem systemického koučování podílí Institut          
      systemických studií na koncepci výcvikových systemických programů. Najdete          
      ji na stránce systemické výcvikové programy »          
                             
                             
           

 
   

nahoru      
             
         
 

-|- design = bioport.cz -|-

 
   
 

 Licence Creative Commons
Systemický přístup v pomáhajících profesích, jehož autorem je Petr Parma, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko